Home Diễn đàn Mẹo sử dụng xe Cẩn thận với phanh khẩn cấp ở VF8 Trả lời cho: Cẩn thận với phanh khẩn cấp ở VF8

 • Thanh Nguyễn Trường

  50 VF Points
  Khách Danh dự
  27/08/2023 lúc 09:01

  Theo mình thì cơ chế vận hành của nó cơ bản là đúng, chỉ có điều hành vi chưa thật hợp lý thôi.
  Không phải lúc nào nó cũng kích hoạt khi xe lại gần các phương tiện khác mà còn dựa trên các dữ liệu khác – ví dụ (đoán thôi nhé, mình không phải chuyên gia) mức độ khác biệt giữa tốc độ xe mình và tốc độ của đối tượng; mức độ tăng của nguy cơ…
  Giả sử 2 xe đang nối đuôi nhau bình thường, nhưng xe trước đột nhiên phanh gấp, dừng hẳn lại luôn thì xe mình sẽ nhận định là nguy cơ tăng lên đột biến và nếu mình có vẻ chưa phản ứng là nó kích hoạt.