Home Diễn đàn Mẹo sử dụng xe Fadil hiện tượng vọt ga Trả lời cho: Fadil hiện tượng vọt ga

  • Tuấn Nguyễn Đức

    150 VF Points
    Thành viên
    27/08/2023 lúc 10:03

    Xe của e thỉnh thoảng cũng như vậy. Nhưng cơ bản thì ok, ko quá nghiêm trọng. Các chức năng khác hoạt động rất mượt. Dùng sao với giá tiền và nhỏ gọn rất tiện đối với cv😅