Home Diễn đàn Mẹo sử dụng xe Fadil hiện tượng vọt ga Trả lời cho: Fadil hiện tượng vọt ga

  • thành diệp

    0 VF Points
    Thành viên
    27/08/2023 lúc 10:29

    Xe mình cũng bị như vậy. Bổ sung thêm trường hợp chạy lên cầu khi vừa qua dốc cầu cũng bị hiện tượng tăng vòng tua động cơ và vọt ga! Mình nghĩ có thể do tính năng hỗ trợ “khởi hành ngang dốc”, không biết có phải không nữa!