Home Diễn đàn Tâm sự Chủ xe trước 15.08.2023. Là thành viên trước 15.08.2023 nhưng không nhận được CP Vinfast -> quá vô lý Trả lời cho: Chủ xe trước 15.08.2023. Là thành viên trước 15.08.2023 nhưng không nhận được CP Vinfast -> quá vô lý

  • Nam Nguyễn Thành

    25 VF Points
    Thành viên
    27/08/2023 lúc 15:01

    e cũng thấy đợt này bị chia rẽ quá, k tặng thì k sao mà người có người không thành ra tâm tư