Home Diễn đàn Tâm sự Cảm nhận của bạn về Cộng đồng Vinfast Toàn cầu như thế nào ? Trả lời cho: Cảm nhận của bạn về Cộng đồng Vinfast Toàn cầu như thế nào ?

  • Bình Tống Xuân

    0 VF Points
    Thành viên
    27/08/2023 lúc 15:43

    Cộng đồng được đầu tư quy mô, tâm huyết của những người làm, bài đăng được kiểm duyệt chặt chẽ không có thông tin gây rác. Đặc biệt cộng đồng mang đến nhiều ưu đãi và lợi ích cho thành viên.👍