Home Diễn đàn Tâm sự Chủ xe trước 15.08.2023. Là thành viên trước 15.08.2023 nhưng không nhận được CP Vinfast -> quá vô lý Trả lời cho: Chủ xe trước 15.08.2023. Là thành viên trước 15.08.2023 nhưng không nhận được CP Vinfast -> quá vô lý

  • Tùng Lê Xuân

    25 VF Points
    Thành viên
    27/08/2023 lúc 17:04

    Số lượng chưa cập nhật số Vin (mặc dù tk có trước 15/8) chắc ko dưới 30%