Home Diễn đàn Tâm sự Chủ xe trước 15.08.2023. Là thành viên trước 15.08.2023 nhưng không nhận được CP Vinfast -> quá vô lý Trả lời cho: Chủ xe trước 15.08.2023. Là thành viên trước 15.08.2023 nhưng không nhận được CP Vinfast -> quá vô lý

  • Anh Ngo Van

    0 VF Points
    Thành viên
    27/08/2023 lúc 17:48

    Đề nghi tặng cho tất cả chủ sở hửu đang sử dụng xe vin : xe máy, oto xăng, điện..Có thể thay đổi số lượng cổ phiếu cho công bằng hợp lý theo loại xe, số lượng, thành viên cộng đồng…