Home Diễn đàn Đánh giá xe vf8 túi để đồ sau hàng ghế Trả lời cho: vf8 túi để đồ sau hàng ghế

  • Đạt Dương Hoàng Thành

    50 VF Points
    Thành viên
    27/08/2023 lúc 19:26

    Túi đó để giấy tờ thôi , nhét chai nước hay j to vào dễ bung lắm a , e bị rồi mà k rách như a