Home Diễn đàn Tâm sự Ra chính sách chuyển Thuê thành Mua pin cho VF5 Trả lời cho: Ra chính sách chuyển Thuê thành Mua pin cho VF5

  • Trịnh Tùng Ngọc

    0 VF Points
    Thành viên
    27/08/2023 lúc 20:56

    Hiện tại mình cũng đang sử dụng xe VF5 và đang thuê pin, và cũng dự định thuê 1 năm rồi đợi vin ra loại pin mới đi tăng thêm km khi sạc đầy thì sẽ mua pin