Home Diễn đàn Tin tức 💯 Để có điểm VF Point thành viên cần phải làm gì ?💯 Trả lời cho: 💯 Để có điểm VF Point thành viên cần phải làm gì ?💯

 • Dương Văn Huân

  0 VF Points
  Thành viên
  27/08/2023 lúc 21:30

  Theo hướng dẫn mới thì có 3 cách tích điểm

  1- Khảo sát do vin tạo: 25 điểm

  2- Giới thiệu thành viên mới vào: 50 điểm

  3- Giới thiệu mua xe: x.000 điểm tùy loại xe