Home Diễn đàn Tâm sự Chủ xe trước 15.08.2023. Là thành viên trước 15.08.2023 nhưng không nhận được CP Vinfast -> quá vô lý Trả lời cho: Chủ xe trước 15.08.2023. Là thành viên trước 15.08.2023 nhưng không nhận được CP Vinfast -> quá vô lý

  • Dũng Nguyễn Văn

    0 VF Points
    Thành viên
    27/08/2023 lúc 21:41

    Tôi mua xe t12, mà t4 tôi vào app, xe tôi thuộc diện lỗi nặng, tgian và tâm trí đâu đi vào room để xem đọc được. Bù đắp cho nhau còn ko đc, giờ còn bắt bẻ, xe nhiều ng vừa ít lỗi lại còn đc quà tặng…vậy có công bằng ko