Home Diễn đàn Đánh giá xe Vf9 chạy được bao nhiêu km đường trường Trả lời cho: Vf9 chạy được bao nhiêu km đường trường

  • Hưng Ngô

    15 VF Points
    Thành viên
    27/08/2023 lúc 22:09

    Lúc bác đi là 100% và hết cao tốc đến Vĩnh Hảo còn 20% à? Như vậy, nếu thoải mái thì nên dừng Phan Thiết sạc đầy và đi tiếp ra Nha Trang, không lo sợ mất lạnh?