Home Diễn đàn Tâm sự “Tặng quà”tạo niềm vui hay gây chia rẽ!? Trả lời cho: “Tặng quà”tạo niềm vui hay gây chia rẽ!?

 • Lê Tiến Quân

  75 VF Points
  Thành viên
  29/08/2023 lúc 14:08

  Nếu công ty làm theo cách sau thì tuyệt vời.

  Với chủ xe tham gia cộng đồng trước 15/8/2023 là thành viên VVIP được 30 cổ, thành viên VIP 20 cổ, thành viên thường ,10 cổ

  Với chủ xe là thành viên sau ngày 15/8 nhận được 2 tháng miễn phí thuê pin chẳng hạn…vv

  Thì có lẽ 100% chủ xe sẽ tham gia cộng đồng.đều được hưởng niềm vui ipo .sau này sẽ nỗ lực hơn nữa cho cộng đồng vinfat!