Home Diễn đàn Tâm sự Chủ xe trước 15.08.2023. Là thành viên trước 15.08.2023 nhưng không nhận được CP Vinfast -> quá vô lý Trả lời cho: Chủ xe trước 15.08.2023. Là thành viên trước 15.08.2023 nhưng không nhận được CP Vinfast -> quá vô lý

  • Tú Bùi Cẩm

    25 VF Points
    Thành viên
    29/08/2023 lúc 14:09

    Bác đã hỏi trường hợp của mình với bộ phận tiếp nhận hay thế nào. Vì khi đã sở hữu xe thì hệ thống trước đây bắt buộc nhập số khung mới cho đăng ký. Khi đó, nếu đã đăng ký được rồi thì không lý do gì lại chưa nhập số Vin