Home Diễn đàn Tin tức Nhận giấy chứng nhận “Sở Hữu Quà Tặng Giá Trị Tương Dương 30 Cổ Phiếu VFS” Trả lời cho: Nhận giấy chứng nhận “Sở Hữu Quà Tặng Giá Trị Tương Dương 30 Cổ Phiếu VFS”

  • Tú Bùi Cẩm

    25 VF Points
    Thành viên
    29/08/2023 lúc 14:25

    Chúc mừng anh. Anh Huân gởi vào lúc nào có sớm thế. Mình gởi vào 19h 23/08 và hồi hợp đang chờ kết quả.