Home Diễn đàn Mẹo sử dụng xe VF8 MẤT KẾT NỐI VỚI APP TRÊN ĐIỆN THOẠI KHI LÊN 8.7.9.1-BẤT TIỆN Trả lời cho: VF8 MẤT KẾT NỐI VỚI APP TRÊN ĐIỆN THOẠI KHI LÊN 8.7.9.1-BẤT TIỆN

  • Phúc Nguyễn Thúc

    0 VF Points
    Thành viên
    29/08/2023 lúc 14:37

    Reset Tbox như nào vậy bác? Xe phần mềm 8791 mất hiển thị làn đường trên HUD tầm 1 tuần nay mà chưa biết xử lý sao.