Home Diễn đàn Đánh giá xe Tổng hợp một số nhược điểm, lỗi của VF5 và cách xử lý Trả lời cho: Tổng hợp một số nhược điểm, lỗi của VF5 và cách xử lý

  • Thịnh Nguyễn Hữu

    0 VF Points
    Thành viên
    29/08/2023 lúc 14:39

    với lại thông số km còn lại chưa có chuẩn và nhảy lên con số quá ảo. Chỉ sau khi dừng xe, tắt máy sau 1 thời gian thì mới hiển thị con số hợp lý…