Home Diễn đàn Tin tức Khảo sát lỗi phần mềm 8.7.9.1 trên VF8 và góp ý về phần cứng sản phẩm Trả lời cho: Khảo sát lỗi phần mềm 8.7.9.1 trên VF8 và góp ý về phần cứng sản phẩm

 • Minh Minh

  75 VF Points
  Thành viên
  29/08/2023 lúc 14:54

  2. trời mưa mà không để gạt mưa tự động . scam khuất tầm nhìn là sẽ báo lỗi hệ thống cảnh báo va chạm. Cái này là bình thường. Xe nào cũng vậy. Nếu xe chỉ sử dụng mình cảm biến khoảng cách thì không. nhưng xe sử dụng cả Scam thì đều bị như vậy khi tầm nhìn hạn chế. Về phần này Vin sẽ cải thiện dần mức độ nhạy và khả năng đọc hình ảnh của xe. Bạn yên tâm nhé.

  3. Nếu bạn vào R mà đạp ga thắng tay ko tự nhả thì lên 3s lên kiểm tra lại cơ chế thắng điện tử nhé.

  4. phím bấm unlok trên cửa không nhạy thì cũng có nhiều người phản ánh. có gì đợt tới mình sẽ làm cập nhật cho đợt khảo sát mới nhé.