Home Diễn đàn Tâm sự Chủ xe trước 15.08.2023. Là thành viên trước 15.08.2023 nhưng không nhận được CP Vinfast -> quá vô lý Trả lời cho: Chủ xe trước 15.08.2023. Là thành viên trước 15.08.2023 nhưng không nhận được CP Vinfast -> quá vô lý

  • Dương Văn Tỵ

    0 VF Points
    Thành viên
    29/08/2023 lúc 15:22

    Trong đăng ký thành viên có bổ sung sẵn số vin theo xe các bạn để thiếu thôi,đó là lỗi