Home Diễn đàn Đánh giá xe Chìa khoá E34 cần cải thiện Trả lời cho: Chìa khoá E34 cần cải thiện

  • Nguyễn Văn Hào

    0 VF Points
    Thành viên
    30/08/2023 lúc 22:45

    Chìa khoá của mình khi bấm vào nút hình chuông thì xe cũng không kêu. Được cái là gương chiếu hậu nếu đi xa vài phút thì nó tự gập mà ko cần bấm nút khoá.