Home Diễn đàn Tin tức Nhận giấy chứng nhận “Sở Hữu Quà Tặng Giá Trị Tương Dương 30 Cổ Phiếu VFS” Trả lời cho: Nhận giấy chứng nhận “Sở Hữu Quà Tặng Giá Trị Tương Dương 30 Cổ Phiếu VFS”

  • Đào Thị Yến

    0 VF Points
    Thành viên
    31/08/2023 lúc 00:20

    Tôi cũng đã nhận được thông báo nhận quà. Xin cảm ơn Vinfast toàn cầu