Home Diễn đàn Phong cách sống Trải nghiệm chuyến đi Quảng Nam – Lăng Cô – Bạch Mã (Huế) bằng VFE34. Trả lời cho: Trải nghiệm chuyến đi Quảng Nam – Lăng Cô – Bạch Mã (Huế) bằng VFE34.

  • Cô giáo Hằng

    225 VF Points
    Thành viên
    31/08/2023 lúc 11:33

    mình được ba chở đi xe máy leo đèo HV từ lúc 5 tuổi. Mười năm ròng rã như vậy. Hai năm nay đi xe điện qua đèo HV là trải nghiệm thú vị lắm đó. Lại tiết kiệm đc phí qua hầm làm tô cháo Hải Sản bé Thân full topping thì hết sảy