Home Diễn đàn Công nghệ ô tô Thêm tính năng đọc số giây đếm ngược đèn giao thông ở xe điện Trả lời cho: Thêm tính năng đọc số giây đếm ngược đèn giao thông ở xe điện

  • VF 8 Plus Hồ Nam

    0 VF Points
    Thành viên
    31/08/2023 lúc 11:40

    Thực tế chứ bác. Kiểu tương đối. Là từ xa có thể biết đèn còn bao nhiêu. Chứ vn chơi đèn vàng nhiều khi đèn xanh từ xa đã thắng rồi