Home Diễn đàn Tâm sự CÁC CỔ ĐÔNG DANH DỰ CỦA VINFAST ƠI! MÌNH CHÀO NHAU 1 CÁI NÀO… Trả lời cho: CÁC CỔ ĐÔNG DANH DỰ CỦA VINFAST ƠI! MÌNH CHÀO NHAU 1 CÁI NÀO…

  • Hiệp Nguyễn Đình

    25 VF Points
    Thành viên VVIP
    31/08/2023 lúc 12:17

    Của mình nộp hồ sơ từ 23/8 đến 30/8 là nhận được mail xác nhận của VINFAST. Mất 7 ngày chờ đợi bạn nhé