Home Diễn đàn Tâm sự Anh Em (hạng danh dự) Lưu Ý, Mai là 1/9 là ngày Trả lời cho: Anh Em (hạng danh dự) Lưu Ý, Mai là 1/9 là ngày

  • LE HOANG LAM

    25 VF Points
    Thành viên
    31/08/2023 lúc 12:24

    Đang rất nóng lòng đây anh trai. Mình dk từ đầu khi mới ra mắt mà ko biết sao số Vin đã có người sử dụng. Phải chờ bộ phận bên Vin điều chỉnh. Hic.