Home Diễn đàn Hỏi – Đáp ACE hoàn tất hồ sơ ngày 24 đã nhận dc mail thông báo nhận 30 cổ chưa ạ? Thấy mấy bác đăng lên nhận dc rồi mà hóng quá ! Trả lời cho: ACE hoàn tất hồ sơ ngày 24 đã nhận dc mail thông báo nhận 30 cổ chưa ạ? Thấy mấy bác đăng lên nhận dc rồi mà hóng quá !

  • Tư Hoàng Văn

    0 VF Points
    Thành viên
    31/08/2023 lúc 13:54

    e làm hôm 23 mà cũng chưa thấy Vin phản hồi