Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Vin có ý định nâng cấp màn hình vf5 lên Android chưa, mình đang rất cần Trả lời cho: Vin có ý định nâng cấp màn hình vf5 lên Android chưa, mình đang rất cần