Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe CHỦ ĐỀ CHỐNG ỒN CHO VF8 Trả lời cho: CHỦ ĐỀ CHỐNG ỒN CHO VF8

  • ANH NGUYEN VIET

    75 VF Points
    Thành viên
    31/08/2023 lúc 14:45

    Em mới chỉ tráng lốp, nhưng cơ bản vẫn thấy ổn, VF8 Eco nên không quá ồn. Đợt vừa rồi xuyên Việt 5000km mà vợ và 3 đứa trẻ con gần như ko thấy ồn hay mệt mỏi gì.