Home Diễn đàn Đánh giá xe Bóc phốt VF5 Trả lời cho: Bóc phốt VF5

  • Trung Vũ

    67 VF Points
    Thành viên
    31/08/2023 lúc 14:50

    Hơi cùi so với e34 bác ak.được cái tiết kiệm chi phí vs quãng đường đi ngon hơn e34 thôi