Home Diễn đàn Tin tức GIÃY CHỨNG NHÂN SỞ HỮU QUÀ TẶNG GIÁ TR| TƯƠNG ĐƯƠNG 30 CỐ PHIẾU VFS Trả lời cho: GIÃY CHỨNG NHÂN SỞ HỮU QUÀ TẶNG GIÁ TR| TƯƠNG ĐƯƠNG 30 CỐ PHIẾU VFS

  • Thuý Đỗ Thị Phương

    50 VF Points
    Thành viên
    31/08/2023 lúc 14:57

    Vin kêu 7 ngày làm việc ,mà tôi gửi hồ sơ từ đầu giờ công khai cổng hồ sơ luôn. Hôm nay vẫn chưa thấy hồi âm.