Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Sau bao lâu sẽ nhận được phản hồi kiểm duyệt để nhận được quà 30cp cả nhà nhỉ? Trả lời cho: Sau bao lâu sẽ nhận được phản hồi kiểm duyệt để nhận được quà 30cp cả nhà nhỉ?

  • Sơn Lam Trương

    0 VF Points
    Thành viên
    31/08/2023 lúc 15:13

    Đợi thôi bác. Hồ sơ thiếu thì có mail yêu cầu hoàn tất hs