Home Diễn đàn Đánh giá xe Cảm nhận 2 năm đi Vinfast Fadil thế nào ?? Trả lời cho: Cảm nhận 2 năm đi Vinfast Fadil thế nào ??

  • xuân tĩnh phùng

    0 VF Points
    Thành viên
    01/09/2023 lúc 07:49

    Sau 3 năm sử dụng cảm giác tốt, xe đi đầm chắc, ăn xăng chấp nhận được, chi phí bảo dưỡng và xưởng dịch vụ ổn. Mình đang nghiên cứu VF6.