Home Diễn đàn Tin tức Niềm vui vỡ oà trước Đại Lễ 2/9 Trả lời cho: Niềm vui vỡ oà trước Đại Lễ 2/9

  • LE HOANG LAM

    0 VF Points
    Thành viên
    01/09/2023 lúc 10:37

    Chờ hợp thức hóa số Vin dài lắm rồi cô giáo à, dù Vin đã phản hồi nhưng chỉ là “anh tiếp tục chờ bộ phận bên Vinfast toàn cầu xử lý”.