Home Diễn đàn Công nghệ ô tô 8.7.9.1 ĐÃ ỔN CHƯA? Trả lời cho: 8.7.9.1 ĐÃ ỔN CHƯA?

  • HÙNG NGUYỄN ANH

    15 VF Points
    Thành viên
    01/09/2023 lúc 10:38

    Xe mình từ 8.7.8.0 lên 8.7.9.1 , điều hoà vẫn như xưa. Khi đạp phanh vào ready thì điều hoà tự động bật mặc định ở mức 22 độ và quạt gió Auto (tức là tuỳ nhiệt độ trong xe lúc đó, quạt gió có thể chạy ở mức 4, 5… )