Home Diễn đàn Mẹo sử dụng xe Sử dụng điều hoà cho E34 đúng cách Trả lời cho: Sử dụng điều hoà cho E34 đúng cách

  • Lê Tiến Quân

    75 VF Points
    Thành viên
    01/09/2023 lúc 18:07

    Gió lớn là ưu điểm nhé bác . vì khi mới lên xe .trong xe rất nóng . gió lớn sẽ làm ta cảm thấy dễ chịu.dù tự động hay không mình vẫn phải để gió mạnh mà!