Home Diễn đàn Tâm sự Đôi dòng tâm sự về phần quà 30 cổ phiếu từ Vinfast Trả lời cho: Đôi dòng tâm sự về phần quà 30 cổ phiếu từ Vinfast

  • Hưng Nguyễn Minh

    75 VF Points
    Thành viên
    01/09/2023 lúc 20:02

    Gắn số vin vào tài khoản trước 15/08 là dc ạ. Bị xuống khách danh dự do ít tương tác trên diễn đàn, bác tương tác nhiều lại chuyển về hạng thành viên thôi