Home Diễn đàn Tin tức Nhà máy Vinfast đã có VF3 và VF6 chuẩn bị nha, VF7 chắc qua năm sau. Trả lời cho: Nhà máy Vinfast đã có VF3 và VF6 chuẩn bị nha, VF7 chắc qua năm sau.

  • Lâm Lê Hữu

    0 VF Points
    Thành viên
    01/09/2023 lúc 22:24

    Nhà cháu lười đọc nên nay mới được thông não VF10 là xe bus chứ trước giờ vẫn nghĩ đến VF9 là hết 😀