Home Diễn đàn Tin tức Nhà máy Vinfast đã có VF3 và VF6 chuẩn bị nha, VF7 chắc qua năm sau. Trả lời cho: Nhà máy Vinfast đã có VF3 và VF6 chuẩn bị nha, VF7 chắc qua năm sau.

  • Bình Phạm Thái

    0 VF Points
    Thành viên
    01/09/2023 lúc 22:47

    Tôi đạng chờ đặt mua F3 để cho vợ đi giao cá rô đồng trang trại nhà nuôi bằng thức án cơm + cám gạo + cá vụn. Không biết giá tầm bao nhiêu và pin đi được bao nhiêu km/lần sạc