Home Diễn đàn Tâm sự Mọi người ai chưa nhận được 30cp của VFS thì bơi vào đây có tin cập nhật này! Trả lời cho: Mọi người ai chưa nhận được 30cp của VFS thì bơi vào đây có tin cập nhật này!

 • Hinh Phạm

  0 VF Points
  Thành viên
  02/09/2023 lúc 06:11

  Bác đúng kiểu kém miếng khó chịu :)))

  Thứ nhất, đăng ký tài khoản là phải nhập số VIN rồi.

  Thứ hai, quà là tiền mặt tương đương với giá trị cổ phiếu vfs tại thời điểm 15/8/2024. Mà kể cả là 10$/cp đi nữa thì ae cũng tự nhiên có 300$. Lêu lêu :)))