Home Diễn đàn Tin tức Khảo sát lỗi phần mềm 8.7.9.1 trên VF8 và góp ý về phần cứng sản phẩm Trả lời cho: Khảo sát lỗi phần mềm 8.7.9.1 trên VF8 và góp ý về phần cứng sản phẩm

  • Vân Nguyễn văn

    50 VF Points
    Thành viên
    02/09/2023 lúc 06:48

    Xe mình sau khi cập nhật phần mềm 8.7.9.1 thì không nhớ gương, ghế, vô lăng, xi nhan bên phải nháy loạn xạ vào 3s cũng không sửa được. Mình nghĩ các lỗi này đơn giản mà kỹ thuật của vf không sửa được thì quá mất lòng tin, mình không hiểu do trình độ hay làm qua loa cho xong coi thường khách hàng. lãnh đạo vf mà không chấn chỉnh thì… chỉ nói thôi.