Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Bơm lốp bao nhiêu Kg để đi hợp lý nhất! Trả lời cho: Bơm lốp bao nhiêu Kg để đi hợp lý nhất!

  • Thông Nguyễn Huy

    25 VF Points
    Thành viên
    02/09/2023 lúc 15:00

    Mình xe Fadil. Bơm đúng theo hướng dẫn trên cửa xe 2.7 và 2.5kg. Có ng kêu bơm hơi căng nhưng mình thấy bơm đúng tiêu chuẩn thì xe đi bon hơn