Home Diễn đàn Tin tức MÓN QUÀ 30 CỔ PHIẾU VFS ĐÃ VỀ ĐẾN TAY EM !!!(Email nhận quà nằm trong mục Quảng cáo) Trả lời cho: MÓN QUÀ 30 CỔ PHIẾU VFS ĐÃ VỀ ĐẾN TAY EM !!!(Email nhận quà nằm trong mục Quảng cáo)

  • MINH NGUYỄN ĐỨC

    0 VF Points
    Thành viên
    02/09/2023 lúc 15:56

    cái giấy xác nhận đó là bản pdf, sau khi tải về mở ra mới thấy ạ. Nếu bác mở trên máy tính laptop thì tải về là xem được luôn ạ file PDF đó có 2 trang ạ