Home Diễn đàn Tin tức MÓN QUÀ 30 CỔ PHIẾU VFS ĐÃ VỀ ĐẾN TAY EM !!!(Email nhận quà nằm trong mục Quảng cáo) Trả lời cho: MÓN QUÀ 30 CỔ PHIẾU VFS ĐÃ VỀ ĐẾN TAY EM !!!(Email nhận quà nằm trong mục Quảng cáo)

  • Anh Đoàn Thị Ngọc

    25 VF Points
    Thành viên
    02/09/2023 lúc 16:28

    Chúc mừng anh và cảm ơn thông tin của anh. Em cũng gửi hồ sơ từ ngày 24/8 nhưng đến giờ vẫn chưa nhận được phản hồi gì