Home Diễn đàn Tin tức Cổ phiếu $VFS tặng mà hẹn 1 năm sau thanh khoản, chẳng khác nào Tiểu Long Nữ hẹn Quá nhi Trả lời cho: Cổ phiếu $VFS tặng mà hẹn 1 năm sau thanh khoản, chẳng khác nào Tiểu Long Nữ hẹn Quá nhi

  • Đông 168

    741 VF Points
    Thành viên VIP
    02/09/2023 lúc 17:50

    Thành viên mà không có sao, lạ nhỉ. Chắc xét lần 2 là có bạn ơi. Giá cao quá, không bán được tiếc quá bạn ơi 🚗