Home Diễn đàn Tin tức Chính sách bán xe ô tô VinFast tháng 9/2023; thêm quà lên đến 15.000.000 VNĐ nếu đặt theo link giới thiệu cá nhân Trả lời cho: Chính sách bán xe ô tô VinFast tháng 9/2023; thêm quà lên đến 15.000.000 VNĐ nếu đặt theo link giới thiệu cá nhân

  • Hà Võ Thiên Thảo

    25 VF Points
    Thành viên
    02/09/2023 lúc 18:21

    Mong có chương trình ưu đãi cho VF6 sắp tới 🤤