Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe CHỦ ĐỀ CHỐNG ỒN CHO VF8 Trả lời cho: CHỦ ĐỀ CHỐNG ỒN CHO VF8

  • Dũng Hồ

    25 VF Points
    Thành viên
    02/09/2023 lúc 19:33

    Nếu bác muốn làm giống bác Mậu Phạm comment thì ngoài HN hình như có garage Minh Lý chung hệ thống với MT Lộc Phát thì phải. Còn dán phim thì phim ceramic nó cản nắng tại phim nên phim nó nóng (phim càng tối kính càng nóng nhưng nắng vào trong xe sẽ dịu hơn). Giống như kính nguyên bản vf8 thì đi nắng kính hông sau sờ nóng hơn kính hông trước thôi bác