Home Diễn đàn Tâm sự Mọi người ai chưa nhận được 30cp của VFS thì bơi vào đây có tin cập nhật này! Trả lời cho: Mọi người ai chưa nhận được 30cp của VFS thì bơi vào đây có tin cập nhật này!

  • Minh Nguyễn Phước

    25 VF Points
    Thành viên
    02/09/2023 lúc 20:33

    Cổ phiếu VFS của bạn tất, chả ai muốn đạp đổ làm gì. Có chăng thì trách Vinfast với các chính sách gây phẫn nộ cho chính khách hàng của mình