Home Diễn đàn Tin tức Cổ phiếu $VFS tặng mà hẹn 1 năm sau thanh khoản, chẳng khác nào Tiểu Long Nữ hẹn Quá nhi Trả lời cho: Cổ phiếu $VFS tặng mà hẹn 1 năm sau thanh khoản, chẳng khác nào Tiểu Long Nữ hẹn Quá nhi

  • Kiên Nguyễn Văn

    25 VF Points
    Thành viên
    02/09/2023 lúc 22:29

    VF cần tiền đầu tư chứ bác. VF đang có lợi thế PR hiện tại các bác cần ủng hộ chính sách của hãng. Bác Vượng không để khách hàng thiệt đâu. E cũng dùng xe Toyota mà mua xong có được cái mẹ gì thêm đâu. Nên các bác đừng đòi hỏi quá 🥰 . VF mua xe xong có hệ sinh thái và rất nhiều chương trình nhưng các bác không để ý cộng đồng thôi 😀