Home Diễn đàn VF 8 Vf8 chuẩn bị cập nhật 8.7.9.2 sau nghỉ lễ, vẫn phải mang xe ra xưởng, đã có Auto Hold! Trả lời cho: Vf8 chuẩn bị cập nhật 8.7.9.2 sau nghỉ lễ, vẫn phải mang xe ra xưởng, đã có Auto Hold!

  • Kiên Nguyễn Văn

    25 VF Points
    Thành viên
    02/09/2023 lúc 22:33

    Quá tuyệt vời VF đang lắng nghe người tiêu dùng 👍. Vừa hôm bữa thấy các bác kêu xong 😅