Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Xe điện, pin đầy Ắc quy 12V vẫn hết như thường Trả lời cho: Xe điện, pin đầy Ắc quy 12V vẫn hết như thường

  • Thanh Huyền Lương

    75 VF Points
    Thành viên
    05/09/2023 lúc 16:17

    Bác sạc pin ở trụ hay ở nhà. Độ tiêu hao năng lượng ntn bác? Có mất 10-20% năng lượng ko? Sạc 10 số điện mất 1-2 số